Prejsť na obsah

Zasadnutie: 17

Pokračovanie XIV. (mimoriadneho) zasadnutia

Informácie

Dátum konania: 13.05.2020
Dátum publikovania: 10.05.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Zápisnica:
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

 

pokračovanie XIV. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
ktoré sa uskutoční dňa

 

13. mája 2020 (streda) od 8.30 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ s programom, ktorý bol schválený po otvorení XIV. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 29. apríla 2020.