Prejsť na obsah

Zasadnutie: 28

Pokračovanie XXIII. zasadnutia

Informácie

Dátum konania: 11.05.2021
Dátum publikovania: 07.05.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

pokračovanie XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

11. mája (utorok) 2021 od 8.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s programom, ktorý bol schválený po otvorení XXIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 3. mája 2021.