Prejsť na obsah

Zasadnutie: 31

Pokračovanie XXV. zasadnutia

Informácie

Dátum konania: 30.09.2021
Dátum publikovania: 24.09.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

pokračovanie XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

30. septembra 2021 (štvrtok) od 8.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ s programom, ktorý bol schválený po otvorení XXV. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 23. septembra 2021.