Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXIX

XXIX. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 04.04.2022
Dátum publikovania: 01.04.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 993 - 994
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

 

XXIX. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
ktoré sa uskutoční dňa

4. apríla 2022 (pondelok) od 8.00 hod.

formou ONLINE rokovania, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 129,58 KB Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti s poskytovaním príspevku osobám, ktoré poskytujú ubytovanie niektorým cudzincom PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta