Prejsť na obsah

Uznesenia: 993 - 994

XXIX. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 04.04.2022

UZNESENIE: 993

Názov:
Schválenie zverejneného programu XXIX. (mimoriadneho) zasadnutia MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné