Prejsť na obsah

Uznesenia: 59 - 61

IV. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 08.03.2019

UZNESENIE: 60

Názov:
Informácia o povinnosti mesta Košice vrátiť daň z nehnuteľností daňovému subjektu U. S. Steel Košice, s.r.o. za zdaňovacie obdobie roka 2011 a zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019
Dokument:

Ostatné