Prejsť na obsah

Zasadnutie: 8

Pokračovanie VII. zasadnutia

Informácie

Dátum konania: 04.07.2019
Dátum publikovania: 01.07.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 149 - 169
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam
 
pokračovanie VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
4. júla 2019 (štvrtok) od 8.00 hod.
 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ s programom, ktorý bol schválený po otvorení VII. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 19. júna 2019.
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice