Prejsť na obsah

Uznesenia: 52 - 54

IV. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dátum konania: 22.12.2022

UZNESENIE: 53

Názov:
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022
Dokument:
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 39

Ostatné