Prejsť na obsah

Uznesenia: 52 - 54

IV. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dátum konania: 22.12.2022

UZNESENIE: 54

Názov:
Návrh na vypracovanie pravidiel na zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument:

Ostatné