Prejsť na obsah

Zasadnutie: 11

pokračovanie XVI. rokovania

Informácie

Dátum konania: 10.05.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

pokračovanie XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
10. mája 2004 ( utorok ) o 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B" s programom, ktorý bol schválený po otvorení XVI. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 28.04.2005.