Prejsť na obsah

Zasadnutie: 38

pokračovanie XIX. rokovania

Informácie

Dátum konania: 10.11.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

pokračovanie XIX. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

10. novembra 2005 ( štvrtok ) o 10.30 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B" s programom, ktorý bol schválený po otvorení XIX. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 27.10.2005.
JUDr. Zdenko Trebuľa