Prejsť na obsah

Uznesenia: 1155 - 1157

XXXIV. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 01.06.2010

UZNESENIE: 1156

Názov:
Projekt „Revitalizácia detského ihriska pred OC Erika“ v rámci rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Ostatné