Prejsť na obsah

Uznesenia: 1155 - 1157

XXXIV. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 01.06.2010

UZNESENIE: 1157

Názov:
Zmena Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice

Ostatné