Uznesenia: 1158 - 1159

XXXV. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 14.06.2010

UZNESENIE: 1158

Názov:
Odpredaj bytového domu na ul. Podjavorinskej 14 v Košiciach pre obec Nižná Myšľa

Ostatné