Uznesenia: 1158 - 1159

XXXV. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 14.06.2010

UZNESENIE: 1159

Názov:
Riešenie bytovej situácie obyvateľov mesta Košice postihnutých povodňami - núdzové ubytovanie

Ostatné