Prejsť na obsah

Zasadnutie: II

II. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 10.01.2011

UZNESENIE: 6

Názov:
Prijatie krátkodobých návratných zdrojov financovania v rozpočtovom roku 2011
Dokument:

Ostatné