Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXI

XXI. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 28.10.2013

UZNESENIE: 780

Názov:
Plnenie uznesení MZ č. 595/15.04.2013 a č. 705/24.06.2013 – schválenie víťaza súťaže „Nehnuteľnosti MFK Košice - OVS“ a schválenie ďalšieho postupu...
Dokument:

Ostatné