Prejsť na obsah

Uznesenia: 132 - 133

IV. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 03.06.2015

UZNESENIE: 132

Názov:
Správa mandátovej komisie

Ostatné