Prejsť na obsah

Uznesenia: 132 - 133

IV. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 03.06.2015

UZNESENIE: 133

Názov:
Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ

Ostatné