Prejsť na obsah

Uznesenia: 372 - 380

XIII. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 26.03.2020

UZNESENIE: 372

Názov:
Schválenie zverejneného programu XIII. zasadnutia (mimoriadneho) MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné