Prejsť na obsah

Uznesenia: 372 - 380

XIII. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 26.03.2020

UZNESENIE: 378

Názov:
Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu
Dokument:

Ostatné