Uznesenia: 15 - 16

II. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 31.01.2019

UZNESENIE: 15

Názov:
Schválenie zverejneného programu II. (mimoriadneho) zasadnutia MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné