Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Vyhrali sme! Parkovanie patrí opäť Košičanom. Krajský súd dnes rozhodol o neplatnosti zmluvy medzi mestom a parkovacou spoločnosťou EEI. "Odvolací súd dospel k záveru, že táto nájomná zmluva je neplatná a preto súd prvej inštancie rozhodol správne medzitýmnym rozsudkom, že nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť z nájomnej zmluvy z roku 2012 a následne z dodatku číslo dva k tejto nájomnej zmluve z roku 2016, nie je, čiže nebol platne uzatvorený," uviedla po rozsudku predsedníčka senátu Krajského súdu.
Krajský sú v Bratislave zrušil koncom februára neodkladné opatrenie, ktorým Okresný súd Bratislava I prikázal Mestu Košice, aby sa zdržalo konania, ktoré by parkovacej spoločnosti EEI zabránilo alebo sťažilo prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta do skončenia platnosti nájomnej zmluvy podpísanej na roky 2012-2022, resp. do prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti.
Mestská polícia Košice žiada všetkých vodičov motorových vozidiel, ktorí parkujú v košickej centrálnej mestskej zóne, ako aj vo všetkých desiatich rezidentských lokalitách mesta, aby rešpektovali povinnosti vyplývajúce pre motoristov z dopravných značení o platenom parkovaní v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č.157 - O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta.
Na mimoriadnom zasadnutí košického mestského zastupiteľstva schválili poslanci po 2,5-hodinovej diskusii zmeny Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 157 o platenom parkovaní v Košiciach. Zmeny súvisia so skutočnosťou, že sa Mesto Košice začiatkom januára stalo namiesto spoločnosti EEI prevádzkovateľom parkovacieho systému v Košiciach. Novelizované VZN nadobudne svoju účinnosť od 16. februára.

Predošlá strana