Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Krajský sú v Bratislave zrušil koncom februára neodkladné opatrenie, ktorým Okresný súd Bratislava I prikázal Mestu Košice, aby sa zdržalo konania, ktoré by parkovacej spoločnosti EEI zabránilo alebo sťažilo prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta do skončenia platnosti nájomnej zmluvy podpísanej na roky 2012-2022, resp. do prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti.
Mestská polícia Košice žiada všetkých vodičov motorových vozidiel, ktorí parkujú v košickej centrálnej mestskej zóne, ako aj vo všetkých desiatich rezidentských lokalitách mesta, aby rešpektovali povinnosti vyplývajúce pre motoristov z dopravných značení o platenom parkovaní v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č.157 - O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta.
Na mimoriadnom zasadnutí košického mestského zastupiteľstva schválili poslanci po 2,5-hodinovej diskusii zmeny Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 157 o platenom parkovaní v Košiciach. Zmeny súvisia so skutočnosťou, že sa Mesto Košice začiatkom januára stalo namiesto spoločnosti EEI prevádzkovateľom parkovacieho systému v Košiciach. Novelizované VZN nadobudne svoju účinnosť od 16. februára.
Mesto Košice je od 7. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Obyvatelia, ale aj návštevníci mesta čoraz viac uprednostňujú platbu parkovného do mestskej kasy. Dokazujú to aj príjmy, ktoré mesto Košice získalo z parkovného prostredníctvom zaplatených SMS.
Na Magistráte mesta Košice sa dnes uskutočnilo stretnutie expertných tímov mesta Košice a parkovacej spoločnosti EEI. Zúčastnili sa ho mimoriadny splnomocnenec mesta Henrich Burdiga, konateľ EEI Ján Fellegi ako aj právni zástupcovia oboch strán. Hlavným cieľom bolo definovať sporné otázky, ktorých vyriešenie je podmienkou urovnania vzájomných vzťahov.

Predošlá strana