Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Výzvu uverejnili Komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Akcia 4.1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV č. 1/2007 Výzva na predloženie návrhov na podporu organizácii činných na európskej úrovni v oblasti mládeže (2006/C 262/07)
Grantový program AudioVízia 2007 je súčasťou grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Charitatívny fond LION podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života detí so zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých detí a mládeže (prednostne do 18 rokov). Výzva nadácie na podporu sociálnych zmien. Kontakt : SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien Legionárska 13 831 04 Bratislava TEL. 02 - 55 64 52 14 TEL. / FAX 02 - 55 64 52 15 GSM 0903 49 30 37 www.socia.sk
Program veľkých grantov podporuje vznik moderných a kvalitných sociálnych služieb, preventívnych programov a poradenských aktivít pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov. Výzva nadácie na podporu sociálnych zmien. Kontakt : SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien Legionárska 13 831 04 Bratislava TEL. 02 - 55 64 52 14 TEL. / FAX 02 - 55 64 52 15 GSM 0903 49 30 37 www.socia.sk
Program je určený na podporu sociálnych služieb, preventívnych programov a poradenstva pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov. Uvedený program podporuje rozšírenie a skvalitnenie už existujúcich služieb, v menšej miere podporuje nové miestne aktivity. Výzva nadácie na podporu sociálnych zmien. Kontakt : SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien Legionárska 13 831 04 Bratislava TEL. 02 - 55 64 52 14 TEL. / FAX 02 - 55 64 52 15 GSM 0903 49 30 37 www.socia.sk
Všeobecné ciele programu Marco Polo sú obmedzenie dopravných zápch, zlepšenie environmentálneho pôsobenia systému nákladnej dopravy a zvýšenie podielu kombinovanej dopravy a tým prispenie k vybudovaniu efektívneho a trvalo udržateľného dopravného systému. Je potrebné zabezpečiť presun nákladu z cesty na krátke námorné, železničné a vnútrozemské vodné cesty alebo kombináciu typov dopravy s najkratším možným úsekom dopravy po ceste. V rámci ročníka 2006 bude rozdelených medzi maxim
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje na Opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov (číslo výzvy: SOP ĽZ
Priorita 1 Podpora trvalo udržateľného územného rozvoja a sociálnej a ekonomickej kohézie Priorita 2 Efektívne a trvalo udržateľné dopravné systémy, prístup k informačnej spoločnosti Priorita 3 Podpora a manažment rozvoja krajiny, prírodného a kultúrneho dedičstva Priorita 4 Ochrana životného prostredia, manažment zdrojov a prevencia rizík