Prejsť na obsah

Zrušené uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

Prehľad zrušených uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach

 

I. volebné obdobie (1990-1994) :
P.č.
Zrušené uznesenie MZ Číslo uznesenia MZ, 
ktorým bolo zrušené
 1/ 74/7.1.1992 /štatút MsP/ 48/19.4.2011
 2/ 151/11. a 13.11.1992 /organizačný poriadok MsP/               48/19.4.2011
 3/ 298/26. a 27.8.1993 713/06. 09.2001
 4/ 309/26. - 27.8.1993 664/26. 06.2001
 5/ 335/27.10.1993 - bod 2 371/27. 06.1996
 6/ 341/16. - 17.12.1993  - písm. d/ 692/30.10.1997
 7/ 346/16.-17.12.1993 108/29.6.1995
 8/ 354/16.-17.12.1993 87/25.5.1995
 9/ 392/7.2.1994 87/25.5.1995
 10/ 399/10.-11.3.1994 v časti Autoumyvárka 86/25.5.1995
 11/ 430/21.-22.4.1994 992/22.08.2002
 12/ 482/1994 360/16.5.1996
 13/ 521/13. a 14.10.1994 648/28.08.1997
 14/ 525/13. a 14.10.1994 587/24.04.1997
 15/ 541/13. a 14.10.1994 664/26.06.2001
 
Ostatné volebné obdobia:
II. volebné obdobie (1994-1998)
III. volebné obdobie (1998-2002)
IV. volebné obdobie (2002-2006)
V. volebné obdobie (2006-2010)
VI. volebné obdobie (2010-2014)
VII. volebné obdobie (2014-2018)
VIII. volebné obdobie (2018-2022)
IX. volebné obdobie (2022-2026)

Košice 12.04.2023

 

/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/