Prejsť na obsah

Zrušené uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

Prehľad zrušených uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach

 

II. volebné obdobie (1994-1998) :
P.č.
Zrušené uznesenie MZ Číslo uznesenia MZ, 
ktorým bolo zrušené
 1/ 13/31. 1.1995 691/30.10.1997
 2/ 35/28.3.1995 a 4.4.1995 časť ZaSP š.p. v likvidácii do 30.5.1995 117/29.6.1995
 3/ 35/28.3.1995 a 4.4.1995 časť š.p. Remonta v likvidácii do 4.5.1995      122/29.6.1995
 4/ 66/27. 4.1995 106/29.06.1995
  - v časti pozemky :  
  - tab. 2/a verejná dražba v bodoch 1-7,  
  - tab. 2/b priamy odpredaj v bodoch 1 a 5  
  - v časti budovy :  
  - tab./a verejná dražba v bodoch 2,3,5,6  
 5/ - časť uznesenia, v tabuľke 1a/ pod poradovým č. 12 278/01.02.1996
 6/ 50/28.3. a 4.4.1995 1080/28.2.2010
 7/ 87/25. 5.1995 48/15.03.1999
 8/ 107/29. 6.1995 - bod č.1 a 3 892/25.06.1998
 9/ 162/31. 8.1995 398/27.06.1996
  - v časti týkajúcej sa verejnej súťaže na  
  odpredaj rozostavaných objektov uvedených  
  v bode č.1, v tabuľke B č.5  
 10/ 181/5.10.1995 a 13.10.1995 275/01.02.1996
  - v časti schvaľuje, bod 1/  
 11/ 190/5.10.1995 a 13.10.1995 706/30.10.1997
 12/ 202/9.11.1995 časť ukladá 239/20.12.1995
 13/ 221/9.11.1995 458/26.10.2000
 14/ 222/9.11.1995 časť ukladá 247/20.12.1995
15/ 232/20.12.1995 643/26.06.2001
16/ 263/ 1. 2.1996 759/26.02.1998
17/ 263/ 1. 2.1996 801/27.02.1998
  - v znení uzn.č.333/11.4.1996  
18/ 278/ 1. 2.1996 713/06.09.2001
19/ 292/ 1. 2.1996   109/17.05.1999
20/ 339/11.4.1996 992/22.08.2002
21/ 360/16. 5.1995 283/24.02.2000
22/ 377/27. 6.1996 36/15.03.1999
23/ 379/27.6.1996 - bod č.3 35/15.03.1999
24/ 393/27.6.1996 - v časti schvaľuje 502/24.10.1996
25/ 443/ 5.9.1996 772/26.02.1998
26/ 468/24.10.1996 507/21.11.1996
27/ 469/24.10.1996 507/21.11.1996
28/ 470/24.10.1996 507/21.11.1996
29/ 485/24.10.1996 709/30.10.1997
30/ 490/24.10.1996 628/19.06.1997
31/ 492/24.10.1996 532/12.12.1996
32/ 506/21.11.1996 521/12.12.1996
33/ 507/21.11.1996 521/12.12.1996
34/ 531/12.12.1996 647/28.08.1997
35/ 560/13. 3. 1997 685/06. 09.2001
36/ 537/20. 2.1997 718/18.12.1997
37/ 571/24. 4.1997 283/24.02.2000
38/ 584/24. 4.1997 v bode č.9 429/24.08.2000
39/ 590/24. 4.1997 664/26.06.2001  
40/ 595/24. 4.1997 632/19.06.1997
41/ 605/24. 4.1997   36/15.03.1999
42/ 647/28. 8.1997 711/30.10.1997
43/ 668/28. 8.1997 - bod č.4 707/30.10.1997
44/ 668/28. 8.1997 779/26.02.1998
45/ 672/28.8.1997 1080/23.2.2010
46/ 675/28. 8.1997   36/15.03.1999
47/ 694/30.10.1997 718/18.12.1997
48/ 706/30.10.1997 872/25.06.1998
49/ 707/30.10.1997 102/17.05.1999
50/ 718/18.12.1997  7/21.01.1999
51/ 732/18.12.1997 v časti schvaľuje  815/30.4.1998
52/ 750/18.12.1997 664/26.06.2001
53/ 758/18.12.1997 - bod č.1 759/26.02.1998
54/ 759/26. 2.1998     7/21.01.1999
55/ 764/26. 2.1998 979/16.10.1998
  - v časti žiada primátora body A a B  
  v plnom rozsahu  
56/ 772/26. 2.1998 - v časti MZ súhlasí a ukladá 478/16.10.1998
57/ 780/26. 2.1998 221/08.11.1999
58/ 782/26.2.1998 912/30.4.2002
59/ 813/30.4. a 13.5.1998 547/22.02.2001
60/ 833/14.5.1998 603/26.04.2001
61/ 834/14.5.1998 603/26.04.2001
62/ 847/28. 5.1998 - v časti schvaľuje v plnom rozsahu 979/16.10.1998
63/ 900/27. 8.1998 978/16.10.1998
  - bod č.3/ a to "prijatie strednodobého  
  úveru do výšky 15 mil. USD (resp. v inej  
  mene) od finančnej inštitúcie Komerční banka,  
  a.s. na obdobie 4 rokov za podmienok  
  dohodnutých štatutárnymi zástupcami  
  obidvoch strán  
64/ 922/27.8.1998 735/06.09.2001
65/ 926/27.8.1998 17/21.01.1999
66/ 929/27.8.1998 556/12.09.2016
67/ 934/27.8.1998 498/09.11.2000
68/ 966/15.10.1998 603/26.04.2001
69/ 974/15.10.1998 543/21.12.2000
 
Ostatné volebné obdobia:
I. volebné obdobie (1990-1994)
III. volebné obdobie (1998-2002)
IV. volebné obdobie (2002-2006)
V. volebné obdobie (2006-2010)
VI. volebné obdobie (2010-2014)
VII. volebné obdobie (2014-2018)
VIII. volebné obdobie (2018-2022)
IX. volebné obdobie (2022-2026)

Košice 12.04.2023

 

/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/