Uznesenia: 176 - 177

4. mimoriadne rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 24.07.2003

UZNESENIE: 176

Názov:
Podmienky prijatia strednodobého preklenovacieho úveru

Ostatné