Uznesenia: 176 - 177

4. mimoriadne rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 24.07.2003

UZNESENIE: 177

Názov:
Formy zabezpečenia splatenia preklenovacieho úveru

Ostatné