Prejsť na obsah

Uznesenia: 704 - 705

XVIII. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 24.06.2013

UZNESENIE: 704

Názov:
Prerušenie rokovania MZ o bode č. 1 „Návrh Dohody o urovnaní v kauze Waltz Properties Limited (Strelingstav) vs. Mesto Košice“

Ostatné