Prejsť na obsah

Uznesenia: 704 - 705

XVIII. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 24.06.2013

UZNESENIE: 705

Názov:
Návrh na ďalšie pokračovanie činnosti spol. MFK Košice, a.s. v súvislosti s neúspešnou obch. verej. súťažou na odpredaj pozemkov v lokalite VŠA...

Ostatné