Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIX

XIX. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 01.07.2013

UZNESENIE: 706

Názov:
Dohoda o urovnaní v kauze Waltz Properties Limited (Strelingstav) vs. Mesto Košice
Dokument:

Ostatné