Prejsť na obsah

Uznesenia: 155 - 158

VII. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 03.11.2011

UZNESENIE: 158

Názov:
Zabezpečenie úverových prostriedkov od VÚB, a.s. a SLSP, a.s. určených na krytie vybraných kapitálových výdavkov mesta Košice v rozp. období 2011-2013

Ostatné