Prejsť na obsah

Uznesenia: 212 - 214

IX. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 10.01.2012

UZNESENIE: 214

Názov:
Voľba člena Mestskej rady v Košiciach

Ostatné