Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14

O Digitálnej technickej mape Košíc

Informácie

Vyhlásené (platné): 09.03.1993
Účinné: 25.03.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty

1. PDF 232,88 KB Text VZN č. 14
2. PDF 352,98 KB Príloha č.1 EVIDENČNÝ LIST správcu inžinierskych sietí