Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18

Zásady používania erbu mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 14.09.1993
Účinné: 29.09.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty