Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19

O podmienkach chovu, manipulácie a odchyte zvierat na území mesta Košice

ZRUŠENÉ

uznesením: 38 /1999
Zrušené uzn. MZ č. 38/1999
PDF - 15,97 KB

Informácie

Vyhlásené (platné): 01.10.1993
Účinné: 15.10.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty