Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 191

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“

Informácie

Vyhlásené (platné): 19.12.2017
Účinné: 03.01.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 191,89 KB Text VZN č. 191
2. PDF 1,45 MB Príloha č.1 Záväzná časť vrátane schémy záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
3. PDF 1,77 MB Príloha č.2 Verejná dopravná vybavenosť - A
4. PDF 979,51 KB Príloha č.3 Verejná dopravná vybavenosť - B
5. PDF 2,17 MB Príloha č.4 Priestorová a funkčná regulácia celého rieš. územia - A
6. PDF 854,88 KB Príloha č.5 Priestorová a funkčná regulácia celého rieš. územia - B
7. PDF 1,2 MB Príloha č.6 Vymedzenie regulovaných priestorov - A
8. PDF 737,07 KB Príloha č.7 Vymedzenie regulovaných priestorov - B