Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 211

O miestnom poplatku za rozvoj

Informácie

Vyhlásené (platné): 24.10.2019
Účinné: 01.01.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky