Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 213

Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach