Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 214

Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach