Všeobecne záväzné nariadenie č. 214

Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach

Informácie

Vyhlásené (platné): 24.10.2019
Účinné: 17.11.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty