Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 222

O zriadení Centra voľného času, Fábryho 44, Košice ako súčasť Základnej školy, Fábryho 44, Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 09.07.2021
Účinné: 24.07.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty