Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 235

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná zóna – Domino II“

Informácie

Vyhlásené (platné): 03.10.2022
Účinné: 18.10.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty

1. PDF 200,03 KB Text VZN č. 235
2. PDF 9,13 MB Príloha č. 1a Záväzná časť
3. PDF 312,82 KB Príloha č. 1b Schéma VPS
4. PDF 1,52 MB Príloha č. 2 Komplexný urbanistický a dopravný návrh
5. PDF 333,36 KB Príloha č. 3 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo
6. PDF 336,83 KB Príloha č. 4 Technická infraštruktúra - energetika a telekomunikácie
7. PDF 595,24 KB Príloha č. 5 Regulačný výkres