Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24

O správnych poplatkoch a iných poplatkoch

ZRUŠENÉ

uznesením: 267 /1996
Zrušené uzn. MZ č. 267/1996
RTF - 8,49 KB

Informácie

Vyhlásené (platné): 09.11.1994
Účinné: 23.11.1994
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty

1. PDF 41,57 KB Text VZN č. 24
2. PDF 33,3 KB Prílohy č.1 a 2: Sadzby základných poplatkov, Index prirážok k základným sadzbám