Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 247

O spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku

Informácie

Vyhlásené (platné): 27.09.2023
Účinné: 15.10.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Dokumenty