Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 248

O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Informácie

Vyhlásené (platné): 07.12.2023
Účinné: 01.01.2024
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Dokumenty

1. PDF 184,24 KB Text VZN č. 248 s prílohou Účinné od 1. 1. 2024