Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 25

O miestnom územnom systéme ekologickej stability


Informácie

Vyhlásené (platné): 09.11.1994
Účinné: 24.11.1994
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty