Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 253

O poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)