Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 26

O parkovaní v meste Košice v čase príchodu Sv.Otca

ZRUŠENÉ


Informácie

Vyhlásené (platné): 05.05.1995
Účinné: 01.07.1995
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1994 - 1998

Dokumenty

1. PDF 287,57 KB Text VZN č. 26 - účinnosť VZN do 2.7.1995