Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 35

O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Košice