Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 40

Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť regulačného plánu 8.okrsku Dargovských hrdinov Košice.

Informácie

Vyhlásené (platné): 23.06.1998
Účinné: 08.07.1998
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1994 - 1998

Dokumenty

1. PDF 295,6 KB Text VZN č.40
2. PDF 83,02 KB Príloha č.1 k uzn. 142/2015 ÚPN-Z Košice Sídl. Darg. hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 - Záväzná časť
3. PDF 1,76 MB Príloha č.2 k uzn. 142/2015 ÚPN-Z Košice Sídl. Darg. hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 - Komplexný urban. návrh
4. PDF 1,7 MB Príloha č.3 k uzn. 142/2015 ÚPN-Z Košice Sídl. Darg. hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 - Technické vybavenie
5. RTF 63,86 KB Úplné znenie VZN č. 40 zverejnené 21.7.2015 / Platné prílohy č. 1,2,3 zverejnené k uzn. 142/2015